• 10Đang trực tuyến:
  • 150107Tổng truy cập:

Tuyển Dụng

Nếu bạn là người nhiệt tình, năng động, có chuyên môn hoặc tư cách đạo đức tốt, hãy liên lạc ngay chúng tôi để có thêm cơ hội hợp tác cùng nhau phát triển lâu dài, chúng tôi luôn mong muốn có nhiều nhân lực như vậy để phát triển về kỹ thuật, kinh doanh, thị trường, quản lý… và xây dựng Công ty Miền Đông ngày càng đoàn kết, mạnh mẽ, biết chia sẻ, cùng nhau tiến bộ.

        Chúng tôi luôn coi trọng vấn đề phát triển nguồn nhân lực, chính vì vậy nhân lực phải luôn được đào tạo, phát triển để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng